Τρίτη, 28 Ιουλίου, 2020

 

H Elincou Diagnostics Ltd, καθιερωμένη εταιρεία στον χώρο της εμπορίας και διάθεσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επέλεξε τη Supernova Consulting και τις λύσεις SAP® SuccessFactors Cloud Human Capital Management, για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, στο πλαίσιο συνέχισης ενός ευρύτερου σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Μέσω της πολυετούς συνεργασίας με τη Supernova Consulting ως εξουσιοδοτημένο Gold SAP συνεργάτη και έμπιστο σύμβουλο, και έχοντας υιοθετήσει και άλλες λύσεις από το portfolio της SAP, προχωράει με μια ακόμα λύση, για το κομμάτι της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού (Human Resources).

sf sap success factors elincou diagnostis success story hr employee satisfaction recruiting cyprus

Με τη λύση SAP® SuccessFactors, η Elincou Diagnostics Ltd θα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία στο προσωπικό της, επιτρέποντας την επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση αδειών και άλλων αιτημάτων ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε συσκευή, σε σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον χρήσης. Ως αποτέλεσμα, θα δοθεί η κατάλληλη ώθηση και έτσι θα τεθούν γερά θεμέλια για την εξέλιξη και επέκταση του συστήματος στο μέλλον, με περισσότερες λειτουργικότητες HR της λύσης SAP® SuccessFactors.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, η Elincou Diagnostics, όχι μόνο εισέρχεται στη νέα ψηφιακή εποχή στο κομμάτι του HR, αλλά παράλληλα αποδεικνύει και επιβεβαιώνει ότι ο αριθμός εργαζομένων μιας εταιρείας δεν είναι το βασικό κριτήριο για την υιοθέτηση της λύσης SAP® SuccessFactors, όπως έχει διαδοθεί σαν μύθος.  Με την καθοδήγηση και την εμπειρία της Supernova Consulting σε ανάλογα επιτυχημένα έργα SAP® SuccessFactors, με εταιρείες διαφόρων μεγεθών και αποδεχόμενη τις βέλτιστες προτεινόμενες πρακτικές, ξεκινάει το ταξίδι ενός ψηφιακού HR μετασχηματισμού με τη συγκεκριμένη Cloud πλατφόρμα.

sf sap success factors elincou diagnostis success story hr employee satisfaction recruiting cyprus

Η Χριστιάνα Κυπρή, Director της Elincou Diagnostics, δήλωσε: «Η Elincou Diagnostics Ltd επέλεξε τη λύση SAP® SuccessFactors σε συνεργασία με τη Supernova Consulting, προκειμένου να ψηφιοποιήσει τις λειτουργίες Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες θα λειτουργούν στο Cloud. Πιστεύουμε και επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας και δια μέσου της τεχνολογίας SAP® SuccessFactors που θα επιτρέπει την άμεση πρόσβαση και διαχείριση HR διαδικασιών και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα SAP® SuccessFactors θα υποστηρίζει τη διαχείριση προσωπικού (Employee Administration), τη διαχείριση χρόνου-αδειών (Time Management) και τη διαχείριση ταλέντων (Talent Management). Με την αφοσιωμένη και καινοτόμα ομάδα της Supernova Consulting και με βάση τη μακρόχρονη εμπειρία μας, αναμένουμε να έχουμε επιτυχία και να κτίσουμε τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ταλέντων της Elincou Diagnostics Ltd.»